ABOUT

 
Heretic.jpg
34093_artist.jpg

David Hradílek - Fretless Bass, Guitars, Music

Heretic - Vocals, Lyrics

V roce 2009 jsem s kamarádem zakládal mou první BM kapelu DARKNESS OF HELL. Ze začátku jsme zkoušeli jen ve dvou, později jsme zašli za jedním bubeníkem ukázat co máme. Toho večera se k nám přidal "legendární" Vlad Blasphemer, coby bubeník. Vlad přivedl basáka, nová sestava tedy byla Heretic (Vocal), Jasper (Kytara), Vlad Blasphemer (bicí) a Nekro (Basa). V této sestavě jsme odehrály několik koncertů s kapelama jako Maniac Butcher, Inferno, Agmen... O rok později mne oslovil Lord Obst, kytarista BM kapely BLOODY LAIR. Začal jsem tedy zpívat i tam, přičemž Lord Obst nahradil Nekra v DARKNESS OF HELL na postu basáka. S ním jsme s DARKNESS OF HELL odehrály několik dalších koncertů například s Hellish Crossfire, Sezarbil, Trautenauer 666 nebo Askeregn. Roku 2010 Vyšlo jediné album DOH, Under the Flag od Hate obsahující 8 skladeb mezi nimi covery Píseň pro Satana od kapely Root a Deathcrush od kapely Mayhem. Mezitím, ke konci DARKNESS OF HELL jsem odzpíval několik koncertů u BLOODY LAIR například s kapelami jako Diagon, Askeregn, Naurrakar, The True Endless... Roku 2011 se DARKNESS OF HELL definitivně rozpadla a věnoval jsem se naplno BLOODY LAIR. Roku 2015  jsme vydali album Behind the Gates of Terror. V roce 2016 jsem byl z kapely BLOODY LAIR vyhozen Lordem Obstem a v roce 2018 jsem založil DM projekt LABYRINT CHAOSU, který byl roku 2020 přejmenován a přeobsaze. Od roku 2020 MAZE OF CHAOS s Davidem Hradílkem (bezpražcová baskytara a kytara) začal pracovat na prvním albu...

In 2009, my friend and I started my first BM band DARKNESS OF HELL. At the beginning we only tried in two, later we went to one drummer to show what we have. That evening, the "legendary" Vlad Blasphemer joined us as a drummer. Vlad brought a bass player, so the new line-up was Heretic (Vocal), Jasper (Guitar), Vlad Blasphemer (drums) and Nekro (Bass). In this line-up we played several concerts with bands like Maniac Butcher, Inferno, Agmen ... A year later I was approached by Lord Obst, guitarist of the BM band BLOODY LAIR. So I started singing there as well, with Lord Obst replacing Nekro in DARKNESS OF HELL as bassist. With him we played several other concerts with DARKNESS OF HELL, for example with Hellish Crossfire, Sezarbil, Trautenauer 666 or Askeregn. In 2010, DOH album, Under the Flag of Hate, was released, featuring 8 tracks, including Root's Song for Satan and Mayhem's Deathcrush. Meanwhile, at the end of DARKNESS OF HELL, I sang several concerts at BLOODY LAIR, for example with bands like Diagon, Askeregn, Naurrakar, The True Endless ... In 2011, DARKNESS OF HELL definitely fell apart and I devoted myself fully to BLOODY LAIR. In 2015 we released the album Behind the Gates of Terror. In 2016 I was fired from the band BLOODY LAIR by Lord Obst and in 2018 I founded the DM project LABYRINT CHAOSU, which was renamed and overhauled in 2020. From 2020 MAZE OF CHAOS with David Hradílek (fretless bass guitar and guitar) started working on the first album ...